Архитектурното чешко студио „Боеле“ спечели проекта за изграждането на мост между различните части на столичния Южен парк. Той трябва да е пешеходен и да минава над ул. "Бяла черква" и Перловската река.

Проектът се организира от Столичната община. На второ и трето място са класирани съответно "Мио дизайн" ООД и "Андонов и синове дизайн" ООД.

Победителят в конкурса "Боеле" е студио със седалище в Прага и Лондон, работещо в областта на архитектурата и градоустройството. Автори са на проекти от различен мащаб и типология - от по-малки жилищни сгради до големи сградни комплекси и реконструкция на градски пространства. Екипът работи под ръководството на архитект Павел Файфр, който е с дългогодишен опит в архитектурата на чешкия пазар, и на архитект Петр Шума, който имат опит в чуждестранни студия.

От участниците в конкурса се изискваше да представят идеен проект за моста, който да свързва на различно ниво от автомобилния трафик двете части на Южния парк по естествен и безпрепятствен начин, спомагайки за многократно увеличаване на пешеходното и велосипедното движение в парковата зона. Съоръжението трябва да подобри достъпа до зелените площи.

С изграждането на новата мостова конструкция и прилежащите зони на практика ще завърши сливането на трите зони: Южен парк – първа част (пространството около НДК), Южен парк – втора част и Южен парк – трета част, в едно непрекъснато и мащабно парково пространство.

Снимка: Столична община

Проектите на участниците бяха разгледани и оценени от международно жури.

Съгласно регламента на конкурса освен предвидените награди от 20 000 лв., 15 000 лв. и 10 000 лв., победителят получава и покана за изготвяне на инвестиционен проект по всички необходими части във фаза работен проект.