Вследствие на проливните дъждове на територията на общината и пълноводието на реките Черна и Бяла и прелелите дерета, кметът Николай Мелемов обяви тази вечер бедствено положение на територията на цялата община Смолян.

За овладяване на бедствието, Щабът за изпълнение на общинския план за защита при бедствия, назначен със заповед на кмета, преминава на непрекъснат режим на работа.

Информацията за хода на спасителните и неотложни аварийно-възстановителни работи ще му се докладва през половин час.

Инж. Мариана Цекова, зам.кмет на общинската администрация, да създаде необходимите условия за ефективна работа на екипите на единната спасителна система и снабдяването на населението с продукти от първа необходимост, се казва още в заповедта.

Всички фирми разполагащи с подходящата техника трябва да се включат в отпушването на деретата и участъци от реката от паднали дървета и дървен материал, затрудняващ оттока на реките.

Кметове и кметски наместници ще следят за нивото на реките през техните територии и при необходимост ще организират настаняването на бедстващото население в училищата и читалищата.

Забранява се движението и пребиваването на МПС на определени критични участъци. При отказ от доброволно напускане на опасни за живота на гражданите сгради, да се извърши принудително извеждане на същите, се посочва още в заповедта.

Проблеми има в няколко села, като Мугла, където няколко къщи са пред наводняване.

Сложна е и ситуацията и в Смилянското корито. В Арда и Могилица реката е преляла. Къщата на семейството Ковачеви в Смилян, за която ви разказахме в bTV Новините, вече е наводнена.

В Смолян доброволци вече развозват пясък и чували по поречието на река Черна, тъй като има сериозна опасност от преливане. Критични са участниците в Чилингирска махала, в кварталите Райково и Устово. 

Областният управител на Смолян Недялко Славов призовава по-рано населението на цялата област да не предприема пътуване, ако това не е наложително.

„Очакваме интензивни валежи, следим нивата на реката в реално време, хубавото е, че язовирите имат обем и в това отношение нямаме проблеми", коментира Славов.

Цяла нощ ще дежурят екипи по места, като щабовете си действат. Има един прекъснат път – между Жребаво и Кестен заради преляла река.