Частични местни избори за кметове на кметства са насрочени на 10 март. Предложенията от ЦИК за насрочване на избори в 14 общини са изпратени до президента. Те трябва да бъдат насрочени не по-късно от 40 дни преди изборния ден.

В някои от населените места се налага нов избор за кмет, тъй като избраният на последните местни избори е подал оставка, влязло е в сила съдебно решение за недействителен избор или настъпила смърт.

В кметство Черноок, община Провадия, обяви, че след втория тур миналата година няма избран кмет, тъй като допуснатите до втори тур кандидати са получили равен брой действителни гласове. Такава е ситуацията и в провадийското село Житница. Това налага и провеждането на нови избори.