През 2020 г. равнищата на цени за потребителски стоки и услуги се различават значително в 27-те държави-членки на Европейския съюз. Дания има най-високо равнище на цените (141% от средното за ЕС), следвана от Ирландия и Люксембург, съобщават от НСИ, като се позовават на информация от Евростат.

Най-ниско е равнището на цените в Румъния (55%), България (56%) и Полша (58%). С други думи, цените за потребителски стоки и услуги в ЕС варират почти три пъти между различните държави.

През 2020 г. услугите в групата "Ресторанти и хотели" са стрували три пъти повече в най-"скъпата" в този аспект държава (Филнандия), в сравнение с "най-евтината" (България).

Най-високите цени в категория „Алкохолни напитки и тютюневи изделия“ са наблюдавани в Ирландия, следвана от Финландия, Швеция и Франция (133%). Най-ниски нива там са регистрирани в България, следвана от Унгария и Полша. 

Равнищата на цените за група "Храни и безалкохолни напитки" са най-ниски в Румъния и Полша, а най-високи са в Дания, Люксембург и Австрия.

Облеклото е друга група продукти, показваща по-малки различия в цените между държавите от ЕС. В групата на "Транспортните превозни средства за лично ползване" разликите между страните също са малки, а "Потребителската електроника" е групата от продукти, в която цените се различават най-малко.