Цените на таксиметровите услуги ще скочат след изменения в наредба, подписана този петък от транспортния министър. Предстои нормативният акт да бъде публикуван в „Държавен вестник“ и да влезе в сила.

Измененията са свързани с промяна на начина на определяне на първоначалната такса. Предвидено е първоначалната цена да бъде от двоен до троен размер от минималната цена за един километър пробег по съответната тарифа в населено място. Това щяло да ограничи нелоялната конкуренция в таксиметровия сектор.

В Закона за автомобилните превози е вменено задължение на общинските съвети да определят в срок до 31 октомври минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за километър пробег за следващата година. 

Когато общинският съвет не определи минимални и максимални цени, се прилагат цените към 31 декември на предходната година. Преди измененията наредбата определяше, че първоначалната такса не може да надвишава цената за един километър пробег по съответната тарифа в населено място с повече от 50%.