Цената на електроенергията се повишава считано от днес. Средно увеличението с 3,4%.

За клиентите на „Електрохолд Продажби“ /ЧЕЗ/ изменението на крайната цена е с 2,70%, за „ЕВН България Електроснабдяване“ – с 3,47 %, за клиентите на „ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ – с 4,45 %. В тези цени са включени както цената на електроенергията, така и цените на мрежовите услуги.

В началото на юни КЕВР посочи, че цените ще се изменят както следва, но в крайна сметка е избрала да коригира минимално някой от тях:

  • за клиентите на „Електрохолд Продажби“ /ЧЕЗ/ увеличението на крайната цена е с 2,39%
  • за „ЕВН България Електроснабдяване“ – с 3,46%
  • за клиентите на „ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ – с 4,56%

От КЕВР посочват, че увеличението е минимално и е следствие на предприети от комисията регулаторни мерки.

Заради това дори с увеличението цените на елекроенергията остават най-ниски в Европа.