За промени в значителен брой нормативни актове през нови преходни и заключителни разпоредби в одобрения от правителството проектобюджет сигнализира председателят на антикорупционната комисия в оставка Сотир Цацаров. В писмо до председателя на парламента той подчертава, че текстовете значително се разминават с тези, които по-рано са били внесени в парламента и са били съгласувани от КПКОНПИ без данни за корупционен риск.

Промените в едни закони през преходните и заключителните разпоредби на други бяха остро критикувани по време на управленията на ГЕРБ. Сега според Цацаров има цели 89 параграфа разлика между съгласувания с комисията му Бюджет 2022 и този, който правителството одобри преди дни.

Сред промените, които председателят на КПКОНПИ посочва, е отмяната на цяла глава от Закона за съдебната власт, уреждаща статута на съдиите по вписвания на фона на създаване на Държавна агенция по вписванията към Министерски съвет, която да обедини Агенция по вписвания , Агенция по геодезия , картография и кадастър , Главна дирекция „ Гражданска регистрация и административно обслужване “ и Централния регистър за особените залози.

Друг нов параграф посочва, че Министерството на правосъдието замества Министерството на финансите по договорите, свързани с процесуално представителство и правни съвети по международни арбитражни дела и дела пред чуждестранни юрисдикции, както и по предоставяне на правни съвети и представителство в преговори и медиация , свързани с разрешаването на правни спорове. Цацаров отбелязва, че подобна промяна е била предложена с изменения на Гражданския процесуален кодекс, но от КПКОНПИ не са я съгласували поради наличие на корупционен риск.

За всички тези нови преходни и заключителни разпоредби антикорупционната комисия не е била уведомена.

В писмото се отбелязва, че така направените промени в проектобюджета нарушават Закона за КПКОНПИ и Устройствения правилник на Министерския съвет.