Газовият оператор „Булгартрансгаз” ще получи безвъзмездно 560 хил. лв. от Европейската комисия за киберсигурност, съобщиха от дружеството. Общата стойност на двата одобрени проекта е 760 хил. лв., като 75% от тях идват от Брюксел. 

Първият проект предвижда в рамките на дружеството да се създаде лаборатория за киберсигурност и среда за защита на данни и информационни системи. Целта – по-висока защита на системите и предотвратяване на инциденти.

С парите от втория проект ще бъде представена система за управление на сигурността на информацията в съответствие със наложените стандарти.

През последните години редица експерти у нас и в чужбина предупреждават, че новата цел на хакерите (и особено държавно подпомаганите групи) са критични инфраструктурни обекти и важни структури в сферата на енергетиката, водоснабдяването и др. Освен това, поредицата от скорошни скандали показват, че индустриалният шпионаж е все повече зависим от високите технологии.

Очаква се проектите в „Булгартрансгаз” да бъдат завършени в края на 2020 г.