"Булгаргаз" ЕАД ще подаде заявление за резервиране на капацитет до оператора на терминала за втечнен природен газ край Александруполис. Това е регламентирано в решение на Министерския съвет, одобрено на днешното му заседание. 

Капацитетът ще бъде резервиран към „Газтрейд“ С.А. за 5 300 000 MWh/година («500 млн. куб. м. на година) за период от 10 години, считано от годината на въвеждането в търговска експлоатация на терминала. 

След разпределение на заявения капацитет или част от него, „Булгаргаз“ ЕАД ще проведе прозрачен и недискриминационен търг за доставка на втечнен природен газ (LNG) в рамките на общо резервирания капацитет на терминала за периода 2024 -2034 г. при ценови условия, които да реферират към цените на общоприетите ликвидни газови хъбове в света, добавят от правителствената пресслужба.

С приемането на проекта на решение на Министерския съвет за резервиране на допълнителен капацитет от „Булгаргаз“ в терминала за втечнен природен газ край Александруполис се цели продължаване на държавната политика за диверсификация на източниците на доставка на природен газ, казаха още те.