"Булгаргаз" предложи на Комисия за енергийно и водно регулиране намаляване на цената на газа с 30% през октомври. 

Те са подали заявление за утвърждаване на цена на газа за октомври в размер на 247,96 лв. за мегаватчас.

Тази цена е с близо 30% по-ниска спрямо предходния месец септември, което се дължи на усилията на новото ръководство на компанията за осигуряване на реална диверсификация, включително на успешно проведените прозрачни търгове, както и на твърдата решимост на правителството да пусне в експлоатация интерконектора с Гърция, добавят от "Булгаргаз". 

Прогнозната цена за октомври отговаря на призива на работодатели и синдикати за пределна цена на газа до 250 лева за мегаватчас, смятат от газовия доставчик.