Булдозери влязоха с охрана в имението на бизнесмена Николай Банев, премахнаха три фургона и ограда и разрушиха част от път.

Това се прави в изпълнение на заповед от 2012 г. за премахване на незаконни постройки, които според Общината са в технологичната територия на „Ню Бояна филм“, а според Баневи – на тяхна земя и за имота се води съдебен спор.

Снимка: bTV

„При влязъл в сила цифров кадастър заповедта от 2012 г. не кореспондира с настоящото отбелязване на парцелите. Междувременно има заведени две дела за собственост в рамките на този имот“, каза Евгения Банева.

Баневи започват още дела, защото процедурата по премахване е в ход, докато за имота се води съдебен спор.

„В заповедта е посочена тоалетна и бетонова площадка, тук са започнали да къртят целия път, това си е самоуправство“, възмути се Банева.

Снимка: bTV

От дирекция „Контрол на строителството“ и преди са опитвали да влязат в обекта.

„Това, че още спорят, не доказва, че собствеността е на Баневи. Ние в момента не раздаваме собственост, ние премахваме незаконни постройки. В кадастъра собственик на имота е „Ню Бояна филм“, каза арх. Влади Калинов от дирекцията.

Изпълнителният директор на „Ню Бояна" Ярив Лернер отговори писмено: „Земята е наша и Баневи незаконно поставиха оградите си там. Три години отне на съда да реши този проблем. В действителност „Ню Бояна филм“ съди Банев за обезщетение за периода, в който незаконно ползва имота, а Банев претендира, че е придобил имота по давност“.