Ние сме били част от Римската империя. А това е важна част от богатото ни историческо минало.

Да управляваш 600 години е забележително постижение. Ние се гордеем с нашето минало, но сякаш остава на заден план това, че сме били част от Римската империя, а по нашите земи римляните са строили пътища и градове.

Само по времето на Император Траян у нас са построени 14 града.

Снимка: Ладислав Цветков

Римляните са имали интересен подход при завладяването на територии. Те винаги са оставяли местното население да изповядва своята религия и културни традиции.

Снимка: Ладислав Цветков

Това е и причината да се смята, че Римската империя е била по-скоро федерация от държави. Това, което те са привнасяли и е валидно и до днес като принципи, е римското право, а много от техните политически практики са изминали векове, за да съществуват и днес.

Както други забележителни места - Рим е град, който трябва да бъде видян, а ако това се случи около 21 април, тогава споменът би останал още по-силен. На тази дата е основан Рим и около нея в града се случва нещо невероятно.

Снимка: Ладислав Цветков

По улиците шестват легиони, а сред тях Първи италиански легион от древния римски град Нове, днешен Свищов. Тази наша група за исторически възстановки съществува от 10 години, а целта е да се дават познания по история, бит на римляните, военно дело, строева подготовка, уважение на йерархията и дисциплина. През годините не друг, а италианците оценяват това, което нашата група прави и показва и затова са част от възстановките във Вечния град.

Снимка: Ладислав Цветков

Гледката на шестващите легиони в историческия център на Рим, командите на латински и демонстрациите на боен ред на моменти е толкова автентичен, че имаш чувството, че се пренасяш векове назад във времето.

Опазването на тези традиции се основава изцяло на лична инициатива на хора от много държави, които са били част от империята. Събитието съвсем заслужено е част от културния календар на града и е подкрепено от кметството на Рим.

Снимка: Ладислав Цветков

Има нещо интересно, когато се връщаме към онези далечни времена и това е приликата с нашето съвремие. От една страна ние се развиваме изключително в технологично отношение, но в човешки план, като манталитет, поведение и отношение - не.

Едва ли ще е пресилено да се каже, че дори Европейския съюз и принципите на които стъпва, наподобява Римската империя. Общо право, обща валута и единно управление със значителна автономност за всяка отделна държава и спазване и подкрепа на религиозната и културна идентичност.

Вижте още във видеото.