Бракониерско убийство на зубър разкриха прокуратура и полиция в Разград. Животното от застрашения от изчезване вид било убито на територията на Държавно ловно стопанство "Воден".

Трима души, един от които служител на Държавно ловно стопанство "Воден", са задържани за убийство на зубър. Бракониерите използвали 15 кучета и умъртвили едрото животно с копие.

„Животното най-вероятно, без да съм специалист, е изпаднало в стрес, замръзнало е на място и хладнокръвно, по един примитивен и жесток начин, служителят на стопанството го убива с копие“, обясни Тихомир Тодоров, окръжен прокурор на Разград.

Кучетата на бракониерите са иззети и настанени в разградския общински приют. Те са от едри породи и са специално обучени за лов.

Месото от убития зубър бракониерите използвали за колбаси. Служителят на ловното стопанство, участвал в убийството, ще бъде дисциплинарно уволнен.

„Да посегнеш на едно такова животно е, пак казвам, изключително вандалско, изключително лошо, това говори за проблем чисто интелектуален на този човек, който е способен на такова нещо“, заяви инж. Кирил Колев, директор ДЛС "Воден".

В България има останали общо 63 зубри, като след убийството 55 от тях са на територията на стопанство "Воден". А разследването за бракониерство и жестокост към животните има за цел да изясни всички детайли около случая.