Премиерът Бойко Борисов ще участва в 25-ата конференция по изменение на климата в Мадрид.

Очаква се страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата да постигнат напредък по редица въпроси, свързани с финансирането на дейности в борбата с климатичните промени в развиващите се държави, с пазарни механизми за сътрудничество, както и докладване на поетите ангажименти.

На Конференцията министър-председателят ще представи позициите на България по важни въпроси и приоритетни теми, свързани с изпълнението и отчитането на целите на Парижкото споразумение.

Европейският съюз е отговорен за едва 9% от парниковите емисии в света. Затова страната ни застъпва становището, че общността не може да се справи самостоятелно с проблема без поне толкова активно участие и на другите големи играчи като Китай, Индия и Съединените щати.