В телефонен разговор късно снощи премиерът Бойко Борисов е помолил чешкия си колега Андрей Бабиш за съдействие за осъществяване на разговори с ръководството на „ЧЕЗ Груп“, в случай че българската държава реши да предприеме действия за закупуване на дейността на електроразпределителното дружество в страната ни, съобщиха от правителствената пресслужба.

От своя страна чешкият премиер е обърнал внимание на това, че договори вече са били подписани.

В разговора Борисов е поискал и допълнителни разяснения за позицията на чешкото правителство по темата с продажбата.

Бабиш е посочил, че след изразените от медиите в Чехия съмнения по отношение на компанията купувач, е поискал да бъдат представени доказателства, които да разсеят притесненията около сделката. В тази връзка Надзорният съвет на „ЧЕЗ Груп“ е изискал от Съвета на директорите на дружеството информация за „Инерком“. Съветът на директорите е потвърдил пред Надзорния съвет, че е извършил множество проверки на потенциалния купувач и източниците му на финансиране и те не са показали проблеми за осъществяване на продажбата. Ръководството на ЧЕЗ поддържа тази позиция, информирал чешкият премиер.

Борисов е посочил, че начинът за провеждане на преговорите по продажбата е предизвикал много въпроси, а обменените мнения с Бабиш във вторник, както и изнесената от чешки и български медии информация за източниците на финансиране на купувача, са подхранили съмненията му, че сделката е проблемна.

Правителствените ръководители на двете страни са заявили, че нямат и не са имали каквато и да е връзка със сделката или дружеството купувач, решенията за които са взети от Съвета на директорите на „ЧЕЗ Груп“.

Двамата са били категорични, че са дали публичност на съмненията си за неспазване на добрите практики при осъществяване на сделката и са потвърдили, че ще следят внимателно за довеждане до край на проверките от компетентните органи на двете държави, става ясно от съобщението.