Борислав Сарафов бе избран за директор на "Национална следствена служба". 

Той е избран единодушно с 9 гласа "за" от Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. Това ще е вторият мандат на Сарафов, който ще е продължителност пет години. 

За избор на директор на "Националната следствена служба" бе необходимо мнозинство от 8 гласа от 11-те членове на прокурорската колегия.

Първият му мандат официално изтича на 18 декември тази година.

Борислав Сарафов има над 26-годишен юридически стаж в съдебната система като целият му професионален път е бил в прокуратурата и следствието, където е преминал през всички нива. Сарафов започва професионалното си развитие през 1996 г. като следовател в Окръжна следствена служба, гр. София. През 2001 г. става заместник районен прокурор в Районна прокуратура, гр. Сливница, а през 2001 г. е назначен за прокурор в Окръжна прокуратура-София. От 2007 г. е прокурор в отдел „Противодействие на организираната престъпност“ във Върховна касационна прокуратура.

През 2011 г. е назначен от Висшия съдебен съвет за първия административен ръководител на новосъздадената Апелативна специализирана прокуратура. Заема тази длъжност до 2013 г., когато става заместник на главния прокурор при Върховна касационна прокуратура. От 18 декември 2017 г. е директор на Националната следствена служба и заместник на главния прокурор по разследването.