Здравната каса да поеме престоя на болните в хосписите. За това настояват частни и държавни лечебни заведения за лежащо болни пациенти, които се обединиха в асоциация.

Проверяван заради сигнали, но вече регистриран и легален, единственият хоспис в Бургаско е пълен. Има близо 50 пациенти от цялата страна.

"Тези хора, постъпили при нас, получават палиативни грижи… смяна на памперси, хранене, къпане, подстригване, бръснене, къпане, абсолютно всичко", каза д-р Атанас Павлов – хоспис, гр. Черноморец.

Престоят на месец, който включва рехабилитация и медицински грижи, струва между 1000 и 1500 лева. 

"Синовете ми плащат в момента. Финансово ги натоварвам, обаче няма начин – борба за оцеляване", сподели Койна Василева.

За да не плащат пациентите, от Асоциацията на хосписите настояват да работят по клинични пътеки.

"Тези хора са здравно осигурени и би следвало да ползват обществен ресурс", заяви Здравко Карамитев – управител на хоспис към МБАЛ-Кърджали.

"Ние представляваме един социално-терапевтичен мол, където трябва да дадем абсолютно всичко на пациента за това да се чувства хем достойно, в същото време и в по-добро здраве", обясни д-р Димче Миладиноски – предс., Национална асоциация на хосписите в България.

От Здравната каса отговориха, че в пакета дейности, закупувани с обществения ресурс, не се включват хосписите. В здравното министерство пък още не са запознати с исканията.