Българската народна банка (БНБ) затяга правилата за отпускането на ипотечни кредити.

Това става ясно от съобщение на Централната банка след заседание на Управителния съвет.

„Налице е изразен кредитен растеж преди всичко при кредитите, обезпечени с жилищни имот“, се казва в съобщението.

БНБ разпорежда на търговските банки да прилагат поне шест критерия, когато отпускат и предоговарят ипотечни кредити.

Задължителните критерии са:

  1. Съотношения между размера на кредита и стойността на обезпечението при отпускане;
  2. Съотношение между размера на текущите плащания във връзка с обслужването на дълга и месечния доход на кредитополучателя при отпускане;
  3. Съотношение между размера на текущите плащания във връзка с обслужването на кредита, обезпечен с жилищен недвижим имот, и месечния доход на кредитополучателя при отпускане;
  4. Съотношение между размера на дълга и годишния доход на кредитополучателя при отпускане;
  5. Съотношение между размера на кредита и годишния доход на кредитополучателя при отпускане;
  6. Максимален срок по договора за кредит (матуритет).

С решението си УС на БНБ е приела и методика за изчисляване и задължава банките да се отчитат на всеки три месеца, както за всеки отпуснат заем поотделно, така и общо за всички кредити.

Централната банка ще упражнява строг надзор върху спазването на правилата, гласи още решението.