БНБ обяви днес, че запазват размера на буфера за системен риск, който всички банки трябва да заделят, на 3%. Според централната ни банка вътрешните и външни рискове за системата остават. Затова се налага и да се запази натрупаният капиталов резерв.