БНБ отчита ръст както на кредитите, така и на депозитите на домакинствата.

В края на декември заемите за закупуване на жилище са за над 19,9 млрд. лева. За година те бележат ръст от 20,5%.

По-силен интерес е отчетен и към потребителските кредити. Те възлизат на близо 17 млрд. лева и се увеличават с 12,3% спрямо декември 2022 г.

В същото време депозитите на домакинствата са почти 80 млрд. лева. Те се увеличават с 11% спрямо същия месец на миналата година.