Очаква се днес Българската народната банка да даде информация за състоянието на банковата система към края ноември тази година.

Преди няколко дни излезе отчета на Централната банка за първото полугодие на 2018 г. От него стана ясно, че БНБ е приложила надзорни мерки спрямо четири банки, при които са установени нарушения на регулаторната рамка.

Имената на банките, които са били под надзор, не се споменават.

В отчета на БНБ се посочва, че все пак банковата система е стабилна.