Иззетите при акция на територията на Висшето транспортно училище в София отпечатани банкноти са фалшификати, а не реквизит. Това е заключението на експерт от Българската народна банка, цитирано от прокуратурата.

През миналата седмица в печатницата бяха открити огромни количества пари, но съдът пусна от ареста задържаните във връзка с акцията с мотива, че качеството на банкнотите е толкова ниско, че отговаря на това, което виждаме при реквизита на сватби и кръщенета.

Банкнотите са в разрез с реда и изискванията за възпроизвеждане на т.нар. "реквизитни пари". Съгласно действащата нормативна уредба за щатската валута, както и нормативната уредба за евро банкнотите, "реквизитните пари" трябва да са с размери ясно различими от тези на оригинала, да са отпечатани едностранно, върху изображенията да не се имитират защитни елементи (нишка, воден знак и други) за разлика от иззетите, които са отпечатани двустранно, притежават сериен номер и са с два защитни елемента – нишка и воден знак, отбелязват от прокуратурата.

Техниката за отпечатването на банкнотите - предмет на престъплението, е идентична с тази при производство на истинските парични знаци, сочат събраните до момента писмени доказателства, допълват от държавното обвинение.

В хода на изследване на банкнотите, БНБ е установила, че те са с идентичен начин на изработка с банкноти, които са предмет на престъпление по друго досъдебно производство, подобно на това.