Българският лекарски съюз и Националната здравноосигурителна каса подписаха Анекса към Националния рамков договор 2020-2022, съобщиха от БЛС.

Анексът влиза в сила от 1 януари 2021 г., уточняват от съсловната организация. С него отпада забраната за лечебните заведения за болнична помощ да сключват договори с НЗОК за дейности по клинични пътеки, амбулаторни процедури и клинични процедури, по които не са работили до този момент и се запазва увеличението с 10 на сто на цените на клиничните пътеки, прието през август тази година.

Запазват се и повишените цени на инфекциозните пътеки, както и цената на КП 104 (една от клиничните пътеки, по която се лекува COVID-19) - 1200 лв, посочват от БЛС.

НЗОК ще заплаща роботизирано оперативно лечение на онкологични заболявания и в урологията, общата, детската и гръдната хирургия, информира съсловната организация.

Запазва се увеличението от близо 10 на сто на цените на първичните и вторичните прегледи. Като всеки пациент ще има право на поне един контролен преглед, заплащан от НЗОК, след първия такъв при специалист, се посочва в съобщението.

Запазва се възможността лечебните заведения от болнична и извънболнична помощ да получават 85 на сто от обичайната си месечна заработка за цялата продължителност на епидемичната обстановка у нас, уточняват от БЛС.