Близо 25 000 души със забрана да пият и готвят с вода от помпена станция "Бенковски" в района на Кърджали.

Причината е съмнение за замърсяване на водите на река Върбица от хвостохранилище "Ерма река".

Водата ще може да се ползва само за битови нужди.

При отмяна на забраната, абонатите ще бъдат своевременно уведомени от ВиК оператора. Това е поредният разлив от хвостохранилището, което води до неудобства за хората.