Такса смет е незаконна и трябва да бъде атакувана в съда. Това обявиха от Българската стопанска камара (БСК) и настояха общините да предложат нови по-справедливи наредби за събирането на таксата за битови отпадъци.

Според стопанската камара в момента с таксата за битови отпадъци цари пълен хаос. Разходите на фирмите за смет варират драстично. „Не може разходите на фирмата за едно лице да бъде от 8 до 10 000 лева за такса битови отпадъци, тъй като битовия отпадък се произвежда от хората, а не от производството”, коментира Божидар Данев от БСК.

Машиностроителна компания например плаща такса за битови отпадъци около 80 000 за година. Според експертите общините трябва да дадат възможност на бизнеса да излезе от подобна ситуация.

От БСК смятат, че по-справедливо разпределяне на таксите и за бизнеса, и за гражданите може да има с въвеждането на по-скъпи торби за боклука, които да са задължителни, за да попадне отпадъка в контейнера. Така който цапа повече, ще купува повече скъпи торби. Друг вариант е въвеждането на апартаментна такса.