Конституционният съд се произнесе, че разпоредба от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), свързана с прекратяване пълномощия на кметове при участие в търговски дружества, не е противоконституционна.

Конституционното дело бе образувано по искане на тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС) и на 63-ма народни представители за обявяване на противоконституционност на чл. 42, ал.1 т. 5. Делото има отношение към местния вот в Благоевград и случая с кмета Румен Томов.

Според предходния член на закона кметовете не могат да извършват търговска дейност по смисъла на Търговския закон, както и да участват в търговски дружества. В случай, че не предприемат необходимите действия за прекратяване на търговската дейност в едномесечен срок от полагане на клетвата, пълномощията им се прекратяват, е посочено в разпоредбата, по която се произнесе КС.

Тази разпоредба стана повод в началото на декември миналата година до Общинската избирателна комисия в Благоевград да бъде подаден сигнал от предишния кмет на общината Атанас Камбитов срещу новоизбрания Румен Томов.

В него бе посочено, че Томов не е заличил в законоустановения срок своя фирма от Търговския регистър.

Със свое решение ОИК отказа да прекрати пълномощията на Румен Томов, което бе обжалвано пред административния съд в Благоевград от четири партии и коалиции, участвали на местния вот през 2019 г. Последваха обжалвания пред ВАС, както и искане до Конституционния съд.

Самият Румен Томов обясни, че е предприел всички стъпки по прехвърляне на една от фирмите си, която не работи от 2008 г., но за това било нужно време.