Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) проведе дистанционно заседание, свикано от министъра на финансите Асен Василев.

Правителството, синдикатите и работодателите обсъдиха бюджета на Здравната каса, общественото осигуряване и държавния бюджет.

Бюджетът на НЗОК за 2022 г.

Законопроектът беше представен от управителя на Националната здравноосигурителна каса. Участие в дискусията взе министърът на здравеопазването Асена Сербезова.

Средствата за здравноосигурителни плащания са в размер на 5 678 270,1 хил. лв., което представлява увеличение с 560 210,7 хил. лв. спрямо Закона за бюджета на НЗОК за миналата година. Разпределението на средствата е следното:

  • за първична извънболнична медицинска помощ – 363 710,9 хил. лв.;
  • за специализирана извънболнична медицинска помощ и здравни грижи – 380 229 хил. лв.;
  • за дентална помощ – 239 709,8 хил. лв.;
  • за медико-диагностична дейност – 207 286 хил. лв.;
  • за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение на територията на страната, за лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания и лекарствени продукти при животозастрашаващи кръвоизливи и спешни оперативни и инвазивни интервенции при пациенти с вродени коагулопатии, включени в пакета здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК и прилагани в условията на болничната медицинска помощ, които НЗОК заплаща извън стойността на оказваните медицински услуги –  общо 1 510 452,8 хил. лв.; 
  • за медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ – 115 982 хил. лв.;
  • за болнична медицинска помощ – 2 750 899,6 хил. лв.;
  • за здравноосигурителни плащания за медицинска помощ, оказана в съответствие с правилата за координация на системите за социална сигурност по проекта за 2022 г. са разчетени 110 000 хил. лв.

Предвидени са допълнително 581,1 млн. лв. за здравноосигурителни плащания, в това число и ръста на средствата от резерва, от които 280 млн. лв. за създаване на ефективно работеща доболнична помощ, включително за реализира на допълнителни дейности свързани с профилактика, наблюдение и лечение на деца. Това ще доведе до намаляване на разходите за болнично лечение.

През 2022 г. се предвижда Министерството на здравеопазването ежемесечно да предоставя трансфер към бюджета на НЗОК в общ годишен размер от 106 570,6 хил. лв. за дейности извън задължителното здравно осигуряване.

Заложеният в проекта резерв, включително за непредвидени и неотложни разходи за 2022 г., е в размер на 174 075,5 хил. лв. В хода на годината с тях ще се гарантира устойчивост и ритмичност на здравноосигурителните плащания.

За да научите първи най-важното, изтеглете приложението на bTV Новините за Android и iOS!

Бъдете с нас и във Facebook и Instagram!