Бяха ли взети превантивни мерки срещу наводненията в последните дни?