Резултатите от матурите трябва да излязат най-късно до 9 юни. "Бисерите" от зрелостните изпити обаче вече са факт. 

Ето и един от въпросите на матурата по география: Напишете подотрасъл на текстилната промишленост, който използва суровини от растениевъдството, например лененотекстилна и конопенотекстилна. Зрелостници обаче написали маслодайнотекстилна, хартиенотекстилна, дори виненотекстилна.

Друг от въпросите е: Назовете държава от Европейския съюз. С номер пет е Финландия. За някои зрелостници тази държава е... Фирландия.