По-високи здравни осигуровки ще плащат трайно безработните. Увеличението е резултат от вдигането на минималните доходи от началото на годината. Защо обаче, дори и с редовни вноски, човек може да се окаже без здравни права?

Само в бюрата по труда у нас са регистрирани близо 100 000 българи, които са трайно безработни. Освен че нямат никакви доходи, те трябва да плащат сами и здравните си осигуровки. От януари вноската им на месец е с 1,60 лв. повече или 18,40 лв.

Ася Апостолова е сред хилядите, които плащат осигуровките си сами. Внася редовно, но е неприятно изненадана, когато отива на преглед и личният й лекар отказва да й даде направление. Оказва, се освен вноските трябва и декларация.

Законът много ясно казва, че за ползване на парите за здравни права е необходима комбинация от декларация 7 и плащане”, обясни говорителят на НАП Росен Бъчваров.

„Много бюрокрация, много документи, не мога да разбера защо е необходимо след като внасяме по сметката в банка... Никой не ме е уведомил, че трябва да подам тази декларация и аз година и половина се водя неосигурена”, възмущава се Ася.

След като декларацията е факт, тя се надява до 2-3 дни информацията да стигне и до личния й лекар.

Без здравни осигуровки в момента са близо половин милион българи.

От НАП напомнят, че срокът за внасяне на тези вноски е до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. Така например здравната вноска за януари 2017 г. трябва да се внесе най-късно до 25 февруари 2017 г.

От НАП напомнят също, че всички, за които възниква задължение сами да внасят здравноосигурителните си вноски, подават в НАП декларация Образец 7. Тя се подава в офиса на агенцията по постоянен адрес, в срок до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който е възникнало задължението за внасяне на здравноосигурителните вноски. Тоест, ако от 1 януари трябва сами да внесем здравноосигурителни вноски, то следва да подадем декларация Образец 7 до 25 февруари. Санкцията за неподаване на тази декларация е от 500 до 1000 лева.

Здравноосигурителните права на гражданите, които се осигуряват за своя сметка, се прекъсват ако не са внесени повече от три дължими месечни вноски за период от 36 месеца. Периодът се брои до началото на месеца, предхождащ месеца, в който лицето потърси медицинска помощ, платена от Националната здравноосигурителна каса.