Децата в частни училища и родителите няма да могат да се възползват от Националната програма на Министерството на образованието и науката „Отново заедно“, съобщиха от ведомството.

По тази програма 30 хил. ученици и учители ще летуват на пълна държавна издръжка. За целта ще бъдат отделени 15 млн. лв. от държавния бюджет.

Туристическият пакет за всеки участник е с фиксирана стойност 500 лв. Той трябва да включва транспорт, настаняване, храна, застраховка, културна, спортна или друг вид социална програма за шест дни.  

Участие в програмата могат да заявят всички 2258 държавни и общински училища. 

Какви са критериите за избор на ученици? 

Учениците, които ще се включат в шестдневните безплатни пътувания, ще се избират по критерии, утвърдени от педагогическите съвети. МОН формулира няколко вида примерни критерии:

  • продължителност на обучението от дистанция;
  • представяне в учебния процес;
  • социален статус; здравен статус. 

Педагогическият съвет може да избира от тях, както и да определи други критерии, съобразени с особеностите на съответното училище. 

От МОН уточняват, че всяко училище има своя специфика, а да се избегне дискриминация. Допълва се, че учителите във всяко училище познават най-добре конкретните потребности на своите ученици. 

Педагогическите съвети имат отговорността да преценят за кои ученици е най-подходяща програмата и кои деца имат най-голяма необходимост от подкрепа. В различните случаи това могат да са ученици от семейства с нисък социален статус, преболедували COVID-19 или загубили близък в пандемията. Други могат да включат отличници или пък деца с нужда от допълнителна подкрепа и т.н. 

От възможността да летуват на пълна държавна издръжка могат да се възползват всички ученици от I до XI клас, включително деца със специални образователни потребности. 

Как се кандидатства за участие в програмата? 

За да се включат в програмата, училищата трябва да изпратят в МОН минимален набор от документи, описани в програмата, включително три оферти от туроператори, както и мотивирано решение на педагогическия съвет за избор на една от тях. 

В програмата е записано, че ръководители на групи могат да бъдат учители, а по изключение и други педагогически специалисти. 

Заявки се приемат на два етапа. Първият етап приключва на 31 юли 2021 г. Ако след тази дата предвиденият за програмата бюджет не е изразходван, училищата могат да кандидатстват отново до 1 септември т.г. или до изчерпване на финансовия лимит. 

Заявките ще бъдат удовлетворявани по реда на постъпването им до 1 септември 2021 г. или до изчерпване на лимита на програмата. Срокът за изпълнение на програмата е до 14 септември 2021 г.