Средства за книжки за всички деца в задължителна предучилищна подготовка на 4-годишна възраст предвиди правителството с промени в промени Постановлението за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти.

В момента се осигуряват безплатни книжки за децата, които са на 5 и 6 години.

На 6 училища в градове, където в европейски институции работят българи, също ще се предоставят средства за безвъзмездно ползване на книжки по образователно направление „Български език и литература” на 4-годишните деца.

Промените са насочени към успешно включване на всяко дете на 4-годишна възраст в системата на предучилищното образование до постъпването му в първи клас и са пряко свързани с политиката на Министерството на образованието и науката за всеобхватно, достъпно и качествено предучилищно образование.