С 19 гласа "за" и без нито един "против" второто искане за отстраняването на Гешев като главен прокурор е определено като допустимо.

Тази сутрин пленумът на ВСС започна заседанието си, на което се очакваше да се произнесе по допустимостта на предложението направено от четирима членове на Прокурорската колегия - Йордан Стоев, Калина Чапкънова, Гергана Мутафова и Георги Кузманов.

Причината за искането за предсрочно прекратяване на мандата на Гешев е нарушаване на етичните норми на българския магистрат. По време на брифинг през май главният прокурор използва определението "политически боклук".

Въпреки че отпуска до 9 юни, той дойде днес на заседанието на ВСС. 

Има вероятност двете искания за отстраняването на главния прокурор да бъдат обединени в едно.