13-годишно момче от Ветово не може да ходи на училище или да има личен лекар, защото няма ЕГН. Със случая са се ангажирали социалните служби от града в Северна България.

Причината детето да не е регистрирано у нас е, че то е родено в Гърция, а майката не разполага с никакви документи за вписването му в регистрите на чуждата държава.

Идвайки в България, майката не е могла да удостовери нито месторождението на детето, нито дори неговите имена.

По проблема се търси и съдействието на Държавната агенция за закрила на детето за установяване на вписване в Гърция, за да може след това да му се издаде ЕГН.

Междувременно от „Социално подпомагане“ в Две могили работят по случай за насилие над бременно 15-годишно момиче. Взето е решение девойката да бъде настанено в звено „Майка и дете“ за период от 6 месеца, като родителите са дали съгласие да бъдат предприети мерки по превенция. 

През септември социалните служби в Русе са работили по 45 сигнала за деца в риск. 

БГНЕС