Прокуратурата в Царево е дала 30 дни на Дирекцията за национален строителен контрол да предостави анализ за строежа на „Арапя”.

Проверяващите извадиха нови нарушения на скандалните строежи по морето.

Проверка ще има и в общините, разрешили дейностите, а от строителния контрол обявиха, че при открити нарушения, ще сезират главния прокурор.

Строежът на „Арапя” вече е ограден и обезопасен, т.е. първите констатирани нарушения са отстранени. Но според инспекторите този строеж е започнат на базата на стари документи, издадени преди 15 и повече години. Подобни са констатациите и за строежа на къмпинг „Градина”. Затова от понеделник инспекторите влизат на проверка в общините Созопол и Царево.

Още през 2008 г. е трябвало да се синхронизарат подробните устройствени планове със закона за Черноморското крайбрежие. Като случая с „Арапя” – твърдят от строителния контрол.

„Това, което е започнато да се реализира като строителство на обекта, е на базата именно на този стар действащ подробен устройствен план”, каза директорът на ДНСК Иван Несторов.

Според ДНСК главният архитект е трябвало да уведоми кмета на община Царево за преразглеждане на плана.

„За миналата година над 50 хиляди преписки имаме по жалба на граждани относно погрешни действия или бездействия на общинските администрации”, посочи още Несторов.

40-годишните борове са около 19 декара, макар че по документи няма гора, обяснява лесовъд от Царево. 

На „Градина” пък строежът за ресторант и бар има екооценка от 2007 г., която вече е неприложима. 10 години по-късно инвеститорът решава да строи.

„В 2017 г. този собственик си намалява параметрите на имота, който притежава, като изключва абсолютно всички местообитания от рода на дюни в него и заявява инвестиционно намерение”, каза Тонка Атанасова, директор на РИОСВ.

Строежът на „Алепу” е първа категория заради укрепването на свлачището. Дали има нарушения в документите му ще стане ясно след седмица. Ще се търси отговорност и от ангажираните независими фирми за строителен надзор.

Официално строежите ще бъдат спрени от понеделник, когато и ще започне същинската проверка на документацията от строителния контрол.