Рекордни са нивата на износ на електроенергия от около 2000 MW на час от България към страните от региона, съобщиха от „Български Енергиен Холдинг” ЕАД след обсъждане на готовността на енергийните обекти за зимния сезон.

Към момента всички мощности в страната, които произвеждат електроенергия, работят на пълен капацитет и трябва да се предприемат действия за обезпечаване на запаси при неблагоприятни зимни климатични условия.

Планирането и прогнозирането на доставките на газ и производството на ток, необходим за покриване на нуждите на българската икономика и потребители, са сред основните приоритети на работата на дружествата от групата на БЕХ.

Трябва да има и по-добра предвидимост от страна на лицензионните доставчици, които своевременно да  резервират необходимите им количества.

Съгласно графика за нагнетяване, съхранение и добив по Плана за действия при извънредни ситуации към края на нагнетателния сезон в ПГХ „Чирен“ ще бъде нагнетено и ще бъдат добити повече количества газ през зимните месеци, което ще допринесе за понижение на регулираната цена.

Предприятията от групата на БЕХ ЕАД са извършили подготовка за зимния сезон, а енергийната системата е в готовност.