Правителството одобри промени в разходите по бюджета на Министерството на транспорта и съобщенията за 2022 г. за „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД в размер на 1 566 245 лв.

Средствата са предвидени за извършената обществена услуга - безплатен превоз на украински граждани под временна закрила, след първоначалната фаза на приемане и настаняване с железопътен и автобусен транспорт до определените населени места на отсядане. Това съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет.

Финансовият ресурс ще бъде осигурен от неусвоени до 30 септември 2022 г. безвъзмездни средства по линия на помощта за въздушните превозвачи.

Милиони и за хотелиерите, предоставили хуманитарна помощ

6,7 млн. лева ще получат и хотелиерите, настанили украински бежанци. Помощта ще се изплаща за периода от 01.09.2022 г. до 30.09.2022 г. по общо 300 подадени заявления от лица, предоставили хуманитарна помощ. През това време са реализирани 507 519 нощувки, включително в някои места на настаняване и предоставяне на изхранвания (закуска, обяд и вечеря) на бежанци в периода.

Изпълнението на Програмата за настаняване на бягащи от войната е администрирано чрез използване на информация от Националния туристически регистър, създадения за целите на Програмата Регистър за местата за подслон, Единната система за туристическа информация и Системата за управление на национални инвестиции и чрез контролни проверки по служебен път с данни от системите на дирекция „Миграция“ и Главна дирекция „Гранична полиция“ при МВР, Държавната агенция за бежанците и Националната агенция за приходите.