След промените в Устава на ББР, който поставя таван на отпуснатите заеми от 5 млн. лева, Българската банка за развитие потвърди 77 сделки за директно финансиране на стойност 32,7 млн. лева, съобщиха от пресцентъра на банката.

От юли досега ББР е подпомогнала индиректно, през мрежата на търговските банки и небанковите институции в страната, над 390 компании на обща стойност 79,8 млн. лева, допълват от институцията.

В следващите седмици предстои подписването на още 100 сделки за кредити и лизинг на малки и средни предприятия в размер на 92,8 млн. лева.

Компаниите, подкрепени от банката и нейните дъщерни дружества, са основно в секторите на търговията, транспорта, производството и преработващата промишленост.

В последните седмици ББР обяви нова програма с подкрепата на Паневропейския гаранционен фонд за финансиране на секторите с най-затруднен достъп до кредитен ресурс – стартиращите фирми и творческите индустрии. От октомври досега само по тази програма банката е обработила над 108 запитвания на стойност 93,8 млн. лева, посочват още от ББР.