Над хиляда растения и животни и повече от 160 природни местообитания са включени в новата „Червена книга” на България. Видовете са разпределени в различни категории, според степента си на застрашеност.

Става ясно, че един от най-едрите бозайници за морската фауна в България - тюленът монах, който доскоро бе застрашен вид, вече е изчезнал. В списъка на изчезналите са и качулата червеноглава потапница, както и сивият жерав, степнният блатар. Изчезнали са още брадатият лешояд, шабленското попче, паяка рибар.

За сметка на това, рисът, който доскоро се смяташе за изчезнал, вече е в категория „критично застрашен".

Има и растителни видове, които вече са изчезнали от територията на страната - това е четинестият жълт кантарион. За първи път в „Червената книга” влиза и групата на гъбите.

В отделен том са представени и най-застрашените природни местообитания, сред които са дюните.

„Увеличен е списъкът на видовете птици, които изчезнаха от последните години от нашата страна. Те вече са повече от десетина вида. Включени са... някои видове, за които ний не подозирахме, че са изчезнали от групата на насекомите, на мекотелите. Например два вида мидички изчезнаха от българските водоеми”, коментира академик Васил Големански, главен редактор на изданието, пред камерата на bTV.

Основната причина за изчезнаването на видовете остава човекът.

Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева допълни, че „През последните години доста интензивни процеси, презастрояване, проблеми с природни бедствия - това допринася, това са рискови фактори... „

Над 200 учени и повече от 15 художници, фотографи и информационни специалисти са участвали в подготовката на изданието, което е публикувано на български и английски език. „Червената книга на Република България" е достъпна онлайн, където може да разгледате всички застрашени видове

България е сред първите страни в Европа, публикували своя Червена книга, още през 1984-85 година.