Преди почти 20 години започват усилията да бъде възстановена популацията на диви кози в природен парк "Витоша", който е най-старият на Балканите.

Балканската дива коза е подвид Rupicapra rupicapra balcanica Bolkay, който понастоящем се среща само няколко изолирани находища в планините на Балканите.

Основната част от популацията е в България, като малки стада се срещат още в Македония, Гърция и Сърбия. Във всички находища видът е силно уязвим или е на границата от изчезване, като в някои от местообитанията видът вече не се среща.

Снимка: Ладислав Цветков

В България понастоящем диви кози са разпространени в четири от високите планини – Рила, Пирин, Родопите и Стара планина.

Това забележително животно е от категорията “застрашен вид”. Въпреки това да я видиш в природата е красива гледка. По думите на Костадин Вълчев, който от години работи за изучаването и опазването на този вид, той притежава изключителни качества да оцелява, а умението му го превръщат във вълнуваща гледка в планината.

Снимка: Ладислав Цветков

Популацията на всеки вид в дивата природа е трудна. За жалост, по думите на Александър Дунчев, експерт от ЮЗДП, бракониерите са най-голямата заплаха. Интересното е, че туристите не смущават този вид. Дори на Пирин те до толкова са привикнали с тях, че почти не им обръщат внимание.

По думите на Александър Дунчев, освен служителите на парковете, туристите са важна част от тези, които подават сигнали и благодарение на тях се постига превенция срещу бракониерството.  Въпреки това проблемът остава.

Вижте още във видеото.