България е отделяла най-малко пари за развитие на образованието сред държавите членки на ЕС през 2011 г., сочат данни на Евростат. Заделените пари са 3,6% от БВП, а най-висок е делът на средното образование с 1,78%.

За отчетния период общите разходи на държавите членки на ЕС са били 49,1% от БВП, от които 5,3% или 347 милиарда евро са били заделени за образование. Най-много пари отиват за развитие и подпомагане на средното образование - 2,0% от БВП, а за предучилищното и началното се харчат средно 1,7% от БВП.

Измерено спрямо БВП, най-много средства за образование през 2011 г. са заделили Исландия (7,9% от БВП), Дания (7,8% от БВП) и Кипър (7,2% от БВП).

В дъното след България застават Словакия с 4,0% от БВП, Гърция и Румъния с 4,1% от БВП. В Германия и Италия държавните разходи за образование също са били под средното равнище, показват изчисленията на Евростат.