Българите са разделени по въпроса дали бежанците могат да се интегрират успешно в българското общество. Преобладава обаче мнението, че все пак интеграцията не би била успешна заради културни и религиозни различия. Това показва проучване направено от Върховния комисариат на ООН за бежанците в България през миналата година.

В началото на големия поток от бежанци преди 5 години, най-силните страхове на българите са били свързани със сигурността, опасността от разпространение на болести и загуби на работни места. Сега доминиращите страхове са свързани със сигурността и културните и религиозни различия.

Интересни са отговорите на въпросите – ако бежанец от друга раса и религия ви стане шеф – 61% не са съгласни, а 15 на сто нямат проблем с това.

Бежанец да бъде ваш колега – почти по равно приемат и не приемат тази идея. Да сключи брак с член от семейството – 63% не го приемат, а за 10% няма проблем.