За периода 2010-2011 година българите са били командировани най-често в ЕС, показва статистика, разпространена от Европейската комисия, пише БТА.

За периода броят на командированите работници в Общността е нараснал със 70 на сто спрямо данните за 2009 година. Освен България по работа най-често се пътува от Словения, Румъния, Латвия, Естония и Литва. По чист брой на командированите на челните места са Германия, Полша, Унгария и Словакия.

Българите, чехите, унгарците, поляците, словаците, словенците и румънците биват най-често командировани в Германия, Франция, Белгия, Холандия, Австрия и Италия. Нарастването в броя на командированите от 2009 до 2011 г. се наблюдава най-чувствително сред гражданите на Словения (138 на сто), Румъния (127 на сто), Латвия (117%), Естония (83%), Литва (73%), България (70 на сто).

Уточнява се, че командирован работник или служител е онзи, чийто работодател е регистриран в дадена държава от ЕС и който и изпратен временно да извършва трудовата си дейност в друга държава от Общността. По последни данни в ЕС има 1,2 млн. командировани работници. Една четвърт от тях са заети в областта на строителството.

Според европейското законодателство командированите трябва да извършват дейността си при спазването на изискванията за максимална продължителност на работното време, минималното време за почивка, минимум платени почивни дни, минимални надници (включително за извънреден труд), условия на труд.

ЕК днес предложи мерки за укрепване в приложението на тези правила, които целят повече информираност по повод командироването - повишаване на сътрудничеството между националните власти, изясняването на определението за командирован служител, определяне на наказания за установените нарушения.

Говорителят на ЕК Джонатан Тод уточни, че ако в понеделник няма съгласие по тези промени, те няма да могат да бъдат утвърдени от Европейския парламент преди изборите през май догодина.