През февруари българите са избирали да нощуват предимно в хотели с 1, 2 или 3 звезди средно за 2 дни. Това сочат данните на статистиката.

Увеличава се броят на чужденците, които са пренощували у нас, като те са предпочели хотели 4 и 5 звезди за средно 3 нощувки.

През февруари 2017 г. броят на местата за настаняване намалява. Увеличава се обаче броят на нощувките в сравнение със същия период на миналата година. Най-голямо увеличение бележат тризвездните хотели.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през февруари 2017 г. се увеличават с 1.7% в сравнение със същия месец на 2016 г. и достигат 381.2 хиляди, допълват от НСИ.

Най-висока е била заетостта на леглата в хотелите с 4 и 5 звезди - 45.0%, следвани от местата за настаняване с 3 звезди - 30.1%, и с 1 и 2 звезди - 16.5%.

Приходите от нощувки през февруари 2017 г. достигат 45.8 млн. лв., или със 7.0% повече в сравнение с февруари 2016 година. Регистрирано е увеличение на приходите както от чужди граждани - с 14.0%, така и от български - с 0.2%.