Министърът на околната среда и водите Юлиян Попов и министърът на екологията и природните ресурси на Украйна Руслан Стрилец днес подписаха меморандум за сътрудничество между двете институции в областта на опазването на околната среда, съобщават от пресцентъра на екологичното ни министерство.

Снимка: МОСВ

България и Украйна ще обединят усилията си в разработването на екологосъобразни технологии. Съвместната работа ще имат експертите в двете министерства в сферата на устойчивото управление на водите и защитата от наводнения, управление на отпадъците и качеството на въздуха, както и при опазване на природата и биоразнообразието. В меморандума за сътрудничество залегнаха и общи действия в областта на геологията и полезните изкопаеми, химическото управление и рехабилитация на замърсени терени, както и предотвратяване на индустриално замърсяване.

Снимка: МОСВ

Днес по време на събитие в павилиона на Украйна в рамките на COP28 министър Юлиян Попов изрази подкрепата и присъединяването на България към международната Декларация за околната среда (Декларация от Киев в областта на околната среда). Проектът на декларацията от Киев насочва усилията към разработване на международен механизъм за изчисляване на екологичните щети от войни в изпълнение на задачите, определени в стълб 8 „Екологична сигурност“ – един от десетте стълба на инициативата „Формула за мир“ на президента на Украйна Володимир Зеленски.

Снимка: МОСВ

В събитието, чийто домакин беше Руслан Стрилец, участва министър Юлиян Попов, както и министрите на екологията на Словения, Финландия, Нова Зеландия, Швеция, Литва и други.

Снимка: МОСВ

Страните, присъединили се към декларацията, подкрепят суверенитета на Украйна, осъждат руската агресия и насърчават създаването на компенсационен механизъм за трансгранични екологични въздействия. Декларацията подчертава необходимостта от демилитаризация на атомната електроцентрала и призовава за глобално сътрудничество при оценка и предотвратяване на екологични щети.