13 държави членки на ЕС, между които и България, все още не са изпратили в Брюксел Националните си планове за възстановяване и устойчивост.

Страната ни може да получи 12 милиарда лева безвъзмездна помощ, но дали има връзка между датата на подаване на съответния Национален план и дата на одобрение. За да няма такава връзка и да няма закъснение, планът трябва да е отличен.

Приоритет за ЕК е качеството. Тоест ако един добър Национален план закъснее след датата 30 април, която беше определена от Комисията, той все пак може бързо да бъде оценен и съответно да няма забавяне на първото финансиране. Ако планът обаче не е съобразен с приоритетите, подадени от Брюксел, тогава може да се наложи да чака максималния период за оценка.

14 страни вече изпратиха на ЕК финалните версии на националните си планове за възстановяване и устойчивост. Брюксел разполага с чернови от други 12 държави, включително и от България. Само Нидерландия още не е изпратила нищо.

Освен качеството на националните планове, за да се получат пари от Фонда за възстановяване, трябва всички 27 държави да ратифицират собствените ресурси за европейския бюджет. А осем страни, между които не е България, все още не са го направили.