България се изкачва две позиции по-нагоре, до 49-о място, в световната класация по конкурентоспособност от общо 141 изследвани държави.

Данните са от новия Доклад за глобалната конкурентоспособност на Световния икономически форум, цитиран от БТА.

Първите три страни в тазгодишната класация са Сингапур, Съединените щати и Хонконг. От Европейския съюз най-напред е Нидерландия, която заема четвърто място, а страните най-близо до нас са Унгария, която е 47-ма, и Румъния - съответно на 51-во място.

Най-доброто класиране на България е при фактора "Внедряване на информационни и комуникационни технологии" - 30-о място. Следват "Пазар на труда" - 40-о място, и "Макроикономическата стабилност" - 43-то място.

Назад сме по "Качество на пътищата" - 102-ро място, както и при "Лесно наемане на квалифицирани работници". Там България е на 116-о място.