Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) прекрати дейността на предприятие за разфасоване на птиче месо в Луковит.

За унищожаване са насочени 82 т птичи продукти, които в момента на проверката са били с изтичащ срок на годност. Не е допуснато разпространението на продукция от предприятието за търгуване.

При проверка на предприятието са открити сериозни нарушения. Фирмата е извършвала обработка на месо, за която няма регистрация по Закона за храните.

Установено е неправилно съхранение на готова продукция, както и на странични животински продукти. Открити са храни от животински и неживотински произход, които не са разрешени като асортимент на предприятието.