Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) започва засилени проверки на обекти за производство и търговия с храни, пакетиращи центрове за яйца, складове за търговия на едро с храни, заведения за обществено хранене и търговски обекти за търговия на дребно, пазари и борси във връзка с предстоящите официални празници Великден и Гергьовден.

В периода от 6 април до 8 май, включително, във фокуса на засиления контрол попадат производството и търговията на традиционно предлаганите за празниците храни - агнешко месо, козунаци, яйца, включително боядисани яйца, пресни зеленчуци, както и на боя за яйца.

Ще се следи за произхода и правилното съхранение на суровини и храни, за коректното етикетиране и маркировка.

По отношение на предлагането на трупно агнешко месо ще се контролира наличието и цвета на здравна маркировка, а също така и дали търговците предоставят на видно място информация за страната на произход на месото.

Инспекторите ще следят строго начина на съхранение, етикетирането и маркирането на яйцата. Ще се вземат проби за лабораторно изпитване от яйцата с произход ЕС и трети страни.

До края на обявеното в страната извънредно положение във връзка с пандемията от COVID-19 БАБХ продължава да извършва засилени проверки в обектите за производство и търговия с храни, както в и заведения за обществено хранене, които приготвят и доставят храна до краен потребител.