Резултатите от първоначалните лабораторни изпитвания, извършени на проби от умрели след водопой крави край Димитровград, потвърждават наличието на откритите и във водата нитратни, нитритни и амониеви йони, съобщиха от БАБХ.

Извършени са изпитвания на тъканни проби от всички 28 животни.

Установено е, че концентрацията на нитратни, нитритни и амониеви йони превишават около 50 пъти физиологичните норми.

След приключване на всички изпитвания резултатите ще бъдат предоставени на разследващите органи.